Danuta

  • I send medical records my sister Danuta next week. Best regards.
    Barbara Kozieł

  • Danuta posted an update 1 year ago

    Zalogowałam się w imieniu mojej siostry Danuty. Niestety nie udaje mi się wejść na forum. Trochę znam angielski i chciałam siostrze pomóc w uzyskaniu informacji o leczeniu bólu spowodowanego przez torbiele Tarlova. Czy można przesłać wyniki badań, jeżeli tak, to na jaki adres? Będziemy wdzięczne za pomoc. Barbara